Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Borduurspecialist "De 6 Velden", gevestigd in Dirkshorn(N-H).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 51555816.

 

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten.

 

3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van artikelen brengt Borduurspecialist “De 6 Velden” portokosten in rekening.

3.2 De hoogte van de portokosten zijn de geldende tarieven van  DHL

 

4. Bestellingen

4,1 Borduurspecialist “De 6 Velden” is niet aansprakelijk voor fouten in de door de klant verstrekte gegevens.

4.2 De afbeeldingen die bij de producten en patronen staan zijn er enkel om u een indruk te geven van hoe het artikel of patroon er uit kan zien, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent, foto kan afwijken van het originele product, door afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Betaling

5.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

5.2 Elke bestelling wordt pas gemaakt en/of geleverd na betaling. U kunt betalen via een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 3 weken na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden gemaakt en verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Borduurspecialist “De 6 Velden” de bestelde artikelen voor u. Mocht Borduurspecialist “De 6 Velden” de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

5.3 Borduurspecialist “De 6 Velden” verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is

6. Levering

6.1 Alle artikelen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij  of DHL

6.2 Mocht om een of andere reden aanbieden bij DHL binnen 10 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt er per e-mail contact met u opgenomen.

6.3 Er word per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

6.4 DHL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.

6.5 Borduurspecialist “De 6 Velden” is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door DHL.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Borduurspecialist “De 6 Velden” kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Borduurspecialist “De 6 Velden” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.2 Borduurspecialist “De 6 Velden” is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Borduurspecialaist “De 6 Velden” zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.3 Borduurspecialist “De 6 Velden” kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Borduurspecialist “De 6 Velden” in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Borduurspecialist “De 6 Velden” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.